Přeskočit navigaci
 

Korespondenční volby

Členové SEM, kteří nemají uvedenou mailovou adresu v evidenci členů ČLS JEP, obdrží poštou volební lístky se seznamem členů SEM, ze kterého vyberou své kandidáty do výboru a revizní komise (pozn.: do volených funkcí nemůže kandidovat člen volební komise).

Vybrat lze maximálně 11 členů do výboru a maximálně 3 členy do revizní komise, své kandidáty vypíšete na hlasovací lístky.

Vypsání menšího počtu kandidátů je možné, hlasovací lístek je platný. V případě vypsání většího počtu kandidátů se stává hlasovací lístek neplatným.

Vyplněné volební lístky vložte do přiložené zpětné obálky s nápisem VOLBY a odešlete nejpozději  19.4. 2021 (rozhodující je datum na poštovním razítku).

 Adresa: VOLBY – OS SEM. P.O.Box 88, Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2.

Později zaslaný volební lístek je neplatný.

Zápisy z výboru

Spolupracujeme