Přeskočit navigaci
 

Společnost

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Sdružuje pracovníky ve zdravotnictví, kteří se zabývají výzkumem, laboratorní prací či klinickou medicínou. V současnosti má celkem 481 členů. Sekce lékařské parazitologie SEM pokrývá oblast lidských parazitóz a je vedena voleným předsedou. Každoročně pořádá konferenci ve spolupráci s Českou parazitologickou společností.

Předmětem zájmu společnosti je, jak název napovídá, epidemiologie a mikrobiologie. Společnost úzce spolupracuje se Společností infekčního lékařství ČLS JEP, se Společností pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP a Československou společností mikrobiologickou. SEM pořádá ve spolupráci s výše zmíněnými partnery pravidelné půldenní semináře v Lékařském domě v Praze v měsíčních intervalech.

Kromě seminářů společnost pořádá nebo se podílí svojí garancí i na celém spektru odborných akcí. Vždy ve třech po sobě následujících letech pořádá třídenní konferenci - Pečenkovy epidemiologické dny a každý čtvrtý rok třídenní Celostátní sjezd mikrobiologie a epidemiologie.

Více informací o plánovaných seminářích a akcích naleznete v sekci odborné akce.

Zápisy z výboru

Spolupracujeme